Blog
April 23, 2018

Our production line – Car Cardiac Care Machine

Our production line in our warehouse
March 28, 2018

കാറിന്റെ ഇന്ധനക്ഷമതയും പെർഫോമൻസും കൂട്ടാം

കാറിന്റെ ഇന്ധനക്ഷമതയും പെർഫോമൻസും കൂട്ടാം, ഒപ്പം അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണം കുറയ്ക്കാം… കൽക്കരിയിൽ ഒാടുന്ന തീവണ്ടിയെക്കാളും കൂടുതൽ പുകതുപ്പിപ്പോകുന്ന കാറുകളെയും ട്രക്കുകളേയും റോഡിൽ കാണാറില… Read  More
February 1, 2018

How to improve & find out fuel efficiency & performance

How to improve & find out fuel efficiency & performance after and before DE-CARBONIZATION AT CAR CARDIAC CARE Please Download & Read Article 1 :- Tips on […]
December 11, 2017

When do you need this done?

Engine decarbonisation: When do you need this done? Petrol and diesel engines build up carbon deposits inside the cylinders over a period of time. This carbon […]